Bijdrage jongerenwerk aan transformatie

Dit artikel biedt inzicht in de bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatie

Judith Metz

2017

Scholarcy highlights

  • Dit artikel biedt inzicht in de bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatie
  • Het houdt zich bezig met de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10–27 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden in de samenleving
  • De potentiële bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatiedoelen bestaat uit het verminderen van stress, het versterken van de psychosociale ontwikkeling, het ontwikkelen van een toekomstperspectief, het versterken van het sociale netwerk, het vergroten van de maatschappelijke participatie en indien nodig, het eerder vinden van gepaste hulp. This is a preview of subscription content, access via your institution
  • Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: Idee en praktijk 1500–2000
  • Denken en doen: Programmeren in het sociale domein

Need more features? Save interactive summary cards to your Scholarcy Library.